Ώρες Προβών 

13:00-14:00 Junior Χορωδία
16:00-18:00 Παιδική-Νεανική Χορωδία
17:00-18:00 Προπαιδική Χορωδία
18:00-20:00 Φωνητικό Σύνολο Ενηλίκων

Pin It on Pinterest

Share This