Άρχισαν οι εγγραφές και οι ακροάσεις 

στη χορωδία fons musicalis για την καινούργια χορωδιακή 

χρονιά.

Pin It on Pinterest

Share This