Από την εμφάνιση της Παιδικής χορωδίας Fons Musicalis με τον Δημήτρη Μπάση στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου”Ανατολική Ρωμυλία” στις 1-9-16

Pin It on Pinterest

Share This